Bestyrelsen

Bestyrelsen er det øverste organ. Bestyrelsen varetager også den daglige gang i klubben.

NOSK bestyrelse

Formand Jeroen Weisbrod

Næstformand Esben Rugbjerg

Kasserer Kasper Vork

Menige bestyrelsesmedlemmer

Albert Skorstengaard

Malene Nissen

 

Træningsansvarlig

Sanne Elidsbo Hansen

 

Instruktører

I NOSK har vi mange instruktører, da vi tilbyder mange discipliner og færdigheder. Derudover har vi et stærk samarbejde med forskellige andre klubber og erhversdrivende.